Çevreye zararlı etkileri bulunan Müesseselerin, bu etkilerini ekolojik ve ekonomik olarak mümkün olan asgari düzeye indirmek amacıyla madde 8 de verilen esaslar dahilinde müessese ile :
a. Havaalanları
b. Limanlar
c. Karayolları,
d. Demiryolları,
e. Askeri tesis ve bölgeler,
f. Konutlar,
g. Okullar,
h. Hasta haneler ve diğer Sağlık Kuruluşları,
i. Tarihi yerler,
j. Turizm alanı olarak ilan edilmiş yerler,
k. Doğal kaynaklar,
Arasında bulundurulması gereken İskan dışı alanları, kapsar ve Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.